Întrebări frecvente

1Cine poate fi interesat de conținutul acestui site?

Herald Insights se adresează managerilor, celor implicați în CI, Marketing, PR, analiză de piață, avocaților, consultanților de afaceri, studenților și nu în ultimul rând celor care au activat în domeniul informațiilor.

2Ce nu este CI?

CI nu este spionaj economic, nu este Marketing, nu este PR și nici Business Intelligence.

3Ce este CI?

CI este o activitate planificată a firmei, prin care se:

 • colectează sistematic date și informații publice din mediul extern al firmei;
 • procesează;
 • analizează și sintetizează;
 • produc intelligence prin adăugare de plus valoare informațiilor;
 • diseminează beneficiarilor;
 • declanșează decizii ale managerilor.
4Care sunt unele dintre regulile ce guvernează etica CI?

Esența regulilor etice se regăsește în Codul Etic al Asociației Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP):

 • efortul continuu pentru sporirea recunoașterii și respectuli pentru această profesie;
 • respectarea tuturor legilor naționale și internaționale în vigoare;
 • dezvăluirea cu exactitate a tuturor informațiilor relevante, inclusiv a identității și a organizației înainte de începerea unui interviu;
 • evitarea conflictelor de interese;
 • prezentarea de recomandări și concluzii oneste și realiste în executarea atribuțiilor;
 • promovarea codului etic, atât în cadrul propriei organizații, față de parteneri ori terți, cât și în mediul profesioniștilor CI;
 • aderarea cu fidelitate și respectarea strategiilor, obiectivelor și orientărilor organizației.